Eén van onze goede doelen, de Nachtopvang voor daklozen in Roeselare, is broodnodig. De voorbije jaren bood Roeselare alleen een winteropvang aan, maar het Welzijnshuis besloot in het voorjaar om die opvang te laten doorlopen. De voorbije maanden boden zich 7 personen per nacht aan, wat erop wijst dat steeds meer mensen moeilijkheden ondervinden om een betaalbare huisvesting te vinden.
Roeselare heeft nu beslist om die opvang permanent aan te bieden in de Noorderbrug. Anders dan bij winteropvang, zullen de daklozen een hulpverleningstraject kunnen volgen, dat moet leiden tot een structurele oplossing voor hun dak- en thuisloosheid.